XVIII Walny Zjazd PTTK

 Drogie Koleżanki!
Drodzy Koledzy!


W dniach 14-15 września 2013 roku w Warszawie obradował Walny Zjazd PTTK.