XVII Walny Zjazd PTTK

 Drogie Koleżanki!
Drodzy Koledzy!


W dniach 4-6 września 2009 obradował Walny Zjazd PTTK.

W Zjeździe uczestniczyło 153 delegatów wybranych na Regionalnych Konferencjach Oddziałów.
Obradami kierowało Prezydium Zjazdu w składzie:
- przewodniczący - Roman Bargieł z Katowic
- wiceprzewodniczący - Paweł Miśkowiec z Krakowa
- wiceprzewodniczący - Paweł Mordal z Szamotuł
- sekretarz - Ewa Łaniewska z Warszawy.

Zjazd wybrał władze naczelne.

Zjazd:
- podjął uchwałę o kierunkach działań programowych Towarzystwa w XVII kadencji,
- podjął uchwałę dotyczącą działalności gospodarczej Towarzystwa w XVII kadencji,
- ogłosił rok 2010 "Rokiem Turysytki Wodnej w PTTK", przyłączając się do inicjatywy Światowej Organizacji Turystyki,
- przyjął rezolucję "PTTK w przyjaźni z przyrodą",
- podjął uchwałę w sprawie rozwoju turystyki wodnej w PTTK,
- wystosował apel do Sejmu RP o podjęcie działań dla ochrony krajobrazów ojczystych,
- wystąpił z apelem do władz państwowych i samorządowych w sprawie turystyki wodnej.

W trakcie Zjazdu czołowi działacze PTTK zostali wyróżnieni państwowymi odznaczeniami nadanymi przez Prezydenta RP.

Zjazd nadał również godność Członka Honorowego 56 wybitnym działaczom Towarzystwa.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Turystyki. Pani Katarzyna Sobierajska wręczyła odznaki Za Zasługi dla Turystyki .

W czasie Zjazdu Min. Janusz Krupski, kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wręczył Medale "Pro Memoria".

Fotoreportaż ze Zjazdu:
>>> dzień pierwszy
>>> dzień drugi
>>> dzień trzeci