PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej dÂługoÂści sÂą najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

---> Powrót do działu "Życie PTTK"

XVI Walny Zjazd

---> Przebieg XVI Walnego Zjazdu (zapis relacji "na żywo")
---> Przeczytaj protokół ze Zjazdu


Uchwały XVI Walnego Zjazdu


MATERIAŁY ARCHIWALNE


Kampania sprawozdawczo-wyborcza przed
XVI Walnym Zjazdem PTTK

Materiały dla delegatów
na Regionalne Konferencje Oddziałów PTTK

Zbiór dokumentów uchwalonych przez Zarząd Główny PTTK
obowiązujących jednostki organizacyjne PTTK

1. Wstęp - Kol. Janusz Zdebski Prezes ZG PTTK, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XVI Walnego Zjazdu PTTK

2. Uchwała Nr 135/XV/2004 Zarządu Głównego PTTK z 26 czerwca 2004 r. w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej oraz zwołania XVI Walnego Zjazdu PTTK

3. Uchwała nr 136/XV/2004 Zarządu Głównego PTTK z 26 czerwca 2004 r. w sprawie zasad normujących organizacje walnych zebrań kół, klubów, oddziałów PTTK, regionalnych konferencji oddziałów PTTK, tryb wyborów władz kół, klubów, oddziałów PTTK oraz delegatów na zjazdy oddziałów PTTK, regionalne konferencje oddziałów PTTK i XVI Walny Zjazd PTTK - zwanych dalej "ORDYNACJĄ WYBORCZĄ"

4. Uchwała nr 137/XV/2004 Zarządu Głównego PTTK z 26.06.2004r. w sprawie klucza wyborczego i rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów na regionalne konferencje oddziałów PTTK wraz z załącznikami:

5. Uchwała Nr 138/XV/2004 r. Zarządu Głównego PTTK z 26 czerwca 2004 r. w sprawie kryteriów jakie winny być spełnione przy kierowaniu wniosków o nadanie przez XVI Walny Zjazd PTTK godności Członka Honorowego PTTK wraz z załącznikiem

6. Wzory druków organizacyjnych o których mowa w § 27, 29 i 31 "Ordynacji Wyborczej" dla potrzeb:

UWAGA! Część plików zawiera wzory druków jednocześnie dla Walnego Zebrania Koła lub Klubu, Zjazdu Oddziału i Regionalnej Konferencji Oddziałów!

- walnego zebrania koła lub klubu PTTK

 1. Protokół Komisji Mandatowej Walnego Zebrania Koła lub Klubu PTTK.
 2. Protokół Komisji Wyborczej Walnego Zebrania Koła lub Klubu PTTK
 3. Protokół Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania Koła lub Klubu PTTK
 4. Zgłoszenie kandydata do Władz Koła lub Klubu
 5. Zgłoszenie kandydata na delegata na Zjazd Oddziału PTTK.
 6. Zaświadczenie wyboru delegata na Zjazd Oddziału PTTK

- zjazdu oddziału PTTK

 1. Protokół Komisji Mandatowej Zjazdu Oddziału PTTK.
 2. Protokół Komisji Wyborczej Zjazdu Oddziału PTTK
 3. Protokół Komisji Skrutacyjnej Zjazdu Oddziału PTTK
 4. Zgłoszenie kandydata do Władz Oddziału PTTK
 5. Zgłoszenie kandydata na delegata na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK.
 6. Zaświadczenie wyboru delegata na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK
 7. Podstawowe informacje o wybranych władzach na Zjeździe Oddziału

- regionalnej konferencji oddziałów PTTK:

 1. Protokół Komisji Mandatowej Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK
 2. Protokół Komisji Wyborczej Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK.
 3. Protokół Komisji Skrutacyjnej Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK
 4. Zgłoszenie kandydata na delegata na XVI Walny Zjazd PTTK.
 5. Zaświadczenie wyboru delegata na XVI Walny Zjazd PTTK
 6. Informacja Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK dot. władz wojewódzkiego porozumienia

7. Dodatkowe dane informacyjne:

 1. Tabela obrazująca stan organizacyjny w województwie; uprawnienia kadry, aktywność programowa (stan na 31.XII.2003r.)
 2. Wykaz adresowy "wojewódzkich porozumień oddziałów PTTK".
zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Archiwum Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.