Informator adresowy

Uwaga! W poniższych adresach e-mail wszędzie zamiast znaku "@" napisaliśmy "[at]". Ma to na celu uchronienie podawanych kont przed znalezieniem ich przez automaty przeszukujące serwisy WWW w poszukiwaniu adresów e-mail, a w konsekwencji przed zalewem niechcianej korespondencji (spamu). Wpisując adres odbiorcy maila zastępujemy [at] znakiem @


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
KRS 0000100817

Biuro Zarządu Głównego PTTK
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11
tel. (centrala) +48 22 875 1000;
e-mail: poczta[at]pttk.pl
Imię i nazwisko, funkcja wew. bezp.
e-mail
sekretariat 1000 22 875 1000 poczta[at]pttk.pl
Adam Jędras
Sekretarz Generalny ZG PTTK
    adam.jedras[at]pttk.pl
Monika Iglicka
Specjalista ds. Administracyjnych - sekretariat
tu kupisz znaczki do legitymacji
1000
22 875 1000
508 553 310
monika.iglicka[at]pttk.pl
zapotrzebowanie na znaczki: znaczki[at]pttk.pl
Anna Bogacka-Zań
Kierownik Działu,
Główny Księgowy ZG PTTK
1115 22 876 1115
513 769 122
anna.bogacka[at]pttk.pl
Magdalena Szymańska
Specjalista ds. Kadrowych
1001 22 875 1001
513 772 854
magdalena.szymanska[at]pttk.pl
Jolanta Bożena Maile
Pełnomocnik ds. Kapitału Początkowego
1001 513 767 947
bozena.maile[at]pttk.pl
Marian Hadaś
Instruktor ds. Kontroli Działalności Jednostek Terenowych PTTK
1012 22 875 1012
513 767 564
marian.hadas[at]pttk.pl
Joanna Kośnik
Kierownik Działu Programowowo-Promocyjnego
1018 22 875 1018
513 769 097
joanna.kosnik[at]pttk.pl
Karolina Rukat
Gł. Specjalista ds. Inicjatyw Programowych
1013 22 875 1013
513 769 316
karolina.rukat[at]pttk.pl
Marcin Jaworski
Specjalista ds. programowych
1018 22 875 1018
513 769 857
marcin.jaworski[at]pttk.pl
Katarzyna Jurojć
Specjalista ds. programowych
1013 22 875 1013
513 769 081
katarzyna.jurojc[at]pttk.pl
Justyna Trojanowska
Promocja
513 77 28 22 justyna.trojanowska[at]pttk.pl
Marek Łygas
Gł. Specjalista
1014 22 875 1014
513 770 034
marek.lygas[at]pttk.pl
Natalia Wojtyra
Kierownik działu organizacyjno-administracyjnego
1017 22 875 1017
501 751 756
natalia.wojtyra[at]pttk.pl
Karol Chojnacki
Specjalista ds. obsługi i dokumentacji ZG PTTK
1117 22 876 1117
513 769 157
karol.chojnacki[at]pttk.pl
Agnieszka Dobies-Majerowska
Specjalista ds wspomagania działalności Oddziałów, ewidencji i statystyki
1002 22 876 1002
agnieszka.majerowska[at]pttk.pl
Jacek Trzoch
Główny Specjalista ds. wspomagania działalności gospodarczej oddziałów
500 000 001 jacek.trzoch[at]pttk.pl
Andrzej Kozłowski
Gł. Specjalista
1002 22 875 1002
poczta[at]pttk.pl
Wojciech Koboska
Gł. Specjalista Informatyk
1007 22 875 1007
wojciech.koboska[at]pttk.pl
Elżbieta Matusiak-Gordon
Gł. Specjalista
1019 22 875 1019
513 772 883
ela.gordon[at]pttk.pl
Elżbieta Mrowiec
Gł. Specjalista ds. Finansowo-księgowych
1021 22 875 1021 poczta[at]pttk.pl
Renata Chrząszcz
Specjalista ds. Finansowo-księgowych,
obsługa kasy
2255 22 826 22 55 renata.chrzaszcz[at]pttk.pl
Małgorzata Koperska
Specjalista
1015 22 875 1015 malgorzata.koperska[at]pttk.pl
Dominika Szymborska
Sekretarz Redakcji Wydawnictwa PTTK Kraj
  513 768 498 dominika.szymborska[at]pttk.pl
Główna Komisja Rewizyjna PTTK
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11
tel. (centrala) +48 22 875 1000
Elżbieta Moszczyńska
Sekretarz GKR PTTK
1004 22 875 1004
elzbieta.moszczynska[at]pttk.pl
Główny Sąd Koleżeński PTTK
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11
Jolanta Szulc   603 791 002 jolantaes[at]op.pl
Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia
00-261 Warszawa, ul. Senatorska 11
e-mail: cb[at]pttk.pl
tel. (centrala) +48 22 875 1000
www.centralnabibliotekapttk.pl/
Maria Janowicz - Kierownik Centralnej Biblioteki PTTK   513 767 328
513 773 306
mariajanowicz[at]bibliotekapttk.pl
Monika Rozum
Gł. Specjalista
8065 22 831 80 65
513 769 279
monikaluty[at]bibliotekapttk.pl
Archiwum PTTK
00-261 Warszawa, ul. Hoża 41
e-mail: archiwum[at]pttk.pl
czynne w czwartki 1000-1600
Monika Iglicka - Archiwista 508 553 310 archiwum[at]pttk.pl
Zarząd Majątkiem PTTK
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11
tel. +48 22 826 30 89
Wiesław Cichy - Dyrektor ZM PTTK zm.cichy[at]pttk.pl
Sekretariat Zarządu Majątkiem PTTK
00-333 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 4
e-mail: zm.poczta[at]pttk.pl
tel./fax +48 22 826 30 89
Iwona Mizgier-Chojacka - Specjalista zm.iwona[at]pttk.pl
Dział ds. zarządzania majątkiem PTTK i eksploatacji własnej
00-333 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 4
tel. +48 22 826 30 89
Mirosława Chojnacka - Specjalista ds. eksploatacji zm.chojnacka[at]pttk.pl
Teresa Kott - Specjalista zm.kott[at]pttk.pl
Małgorzata Kaliszewska - Główny specjalista zm.kaliszewska[at]pttk.pl
Dział finansowo-księgowy ZM PTTK
Dział eksploatacji ZM PTTK
00-333 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 4
tel. +48 22 826 30 89
Imię i nazwisko, funkcja e-mail
Anna Jaskulska - Zastępca Dyrektora / Główny księgowy zm.jaskulska[at]pttk.pl
Bożena Zajączkowska - Gł. Specjalista zm.bozena[at]pttk.pl
Monika Kuśmierz - Specjalista zm.kusmierz[at]pttk.pl
Barbara Krasnodębska - Specjalista zm.krasnodebska[at]pttk.pl
Ogólnopolskie Centrum Szkolenia Podwodnego KDP PTTK
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11 pok. 25
tel. (centrala) +48 22 875 1000; tel. +48 22 826 83 89
www.cmas.pl; e-mail: biuro<at>kdp-pttk.org.pl
Ewelina Zawadzka - Dyrektor 1025 22 875 1025
604 545 488
e.zawadzka[at]cmas.pl
Klaudia Szczepanik - Pracownik administracyjny   604 545 487 k.szczepanik[at]cmas.pl
Centrum Turystyki Wodnej PTTK
01-871 Warszawa, ul. Kasprowicza 40
e-mail: ctw[at]pttk.pl
tel. +48 22 254 85 95; +48 22 258 64 36
Wojciech Skóra - Dyrektor   22 254 85 95 wojtek.skora[at]pttk.pl
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6/6A
tel. +48 12 422 28 40
www.cotg.pttk.pl; e-mail: poczta[at]cotg.pttk.pl
Centralna Biblioteka Górskawew. 17  
Redakcja „Wierchy”wew. 17  
Komisja Turystyki Górskiejwew. 14  
Komisja Turystyki Narciarskiejwew. 14  
Oficyna Wydawnicza „Wierchy”wew. 26 
Księgarnia „Pod Wierchami”
(sklep Podróżnika)
  +48 12 429 14 85
Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK
90-301 Łódź, ul. Wigury 12a
tel. +48 42 636 40 10; fax +48 42 636 43 70
www.pttk.lodz.pl; e-mail: cfk-pttk[at]wp.pl
Dyrektor CFK - Andrzej Danowski +48 42 636 40 10