Nadzwyczajny Walny Zjazd PTTK


Drogie Koleżanki!
Drodzy Koledzy!

7 kwietnia 2018 roku w Warszawie obradował Nadzwyczajny Walny Zjazd PTTK.

Nadzwyczajny Walny Zjazd PTTK zwołany został w celu dokonania zmian Statutu PTTK.

Statut PTTK uchwalony na Zjeździe, jeszcze nie zatwierdzony przez KRS (na dzień 2018.05.09)

Wersje historyczne Statutu PTTK

 

Adres: PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa

tel. centrali 22 826 22 51, fax 22 826 25 05,

strona: www.pttk.pl; e-mail: poczta (at) pttk.pl

 

Z turystycznymi pozdrowieniami

Prezes Zarządu Głównego PTTK Jacek Potocki