KRĄG SENIORÓW PTTK

«« Komisje ZG PTTK

Krąg Seniorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego tworzą osoby obdarzone godnością Członka Honorowego PTTK.
W dniu 15 września 2017 r. w trakcie obrad XIX Walnego Zjazdu PTTK podczas spotkania Kręgu Seniorów PTTK miały miejsce wybory dziekana Kręgu Seniorów PTTK. Po rezygnacji po wielu latach pełnienia funkcji dziekana Kręgu Seniorów przez Włodzimierza Łęckiego obdarzono go godnością Honorowego Dziekana, a funkcję dziekana powierzono, w wyniku głosowania tajnego, Andrzejowi Gordonowi – byłemu prezesowi, wiceprezesowi i sekretarzowi generalnemu Zarządu Głównego PTTK.

 

 Włodzimierz Łęcki  

 Poznań  

 Honorowy Dziekan  

 Andrzej Gordon 

 Warszawa 

 dziekan 

 Włodzimierz Majdewicz 

 Warszawa 

 prodziekan 

 Ryszard Wrzosek 

 Gdynia 

 prodziekan 

 

Relacje ze spotkań Członków Honorowych PTTK

»»» 5-8 września 2019, Spotkanie Członków Honorowych PTTK w Gdyni, Gdańsku i na Pojezierzu Kaszubskim

»»» 8-10 czerwca 2018, Spotkanie Członków Honorowych PTTK w Łodzi

Pożegnania

»»» Władysław Sosna (1933-2020)

»»» Zbigniew Twaróg (1924-2020)

»»» Mowa pożegnalna wygłoszona na pogrzebie śp. Władysława Sosny „Szeryfa”

»»» Wojciech Stankiewicz (1936-2020)

»»» Henryk Antkowiak (1934-2020)

»»» Mieczysław Banaczyk (1926-2020)

»»» Szczepan Męcnarowski (1928-2020)

»»» Konrad Bielecki (1942-2020)

»»» Władysław Frysztak (1923-2020)

»»» Stefan Jakubowski (1933-2020)

»»» Tadeusz Hanelt (1940-2020)

»»» Jadwiga Zwierz (1935-2019)

»»» Zbigniew Malinowski (1935-2019)