KOMISJA ŚRODOWISKOWA

(d. Komisja Działalności w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy)

«« Komisje ZG PTTK

Komisja Środowiskowa
Komisja Środowiskowa Zarządu Głównego PTTK na lata 2018-2021.
W pierwszym rzędzie od lewej: Halina Bryła, Jadwiga Korzeniewska (sekretarz),
w drugim rzędzie od lewej: Włodzimierz Szafiński (Członek Honorowy PTTK, stały współpracownik), Paweł Mamrot, Lech Drożdzyński, Ryszard Kunce (przewodniczący), Grzegorz Serbakowski, Kazimierz Rabczuk (wiceprzewodniczący).

 

Wydawnictwo

Dokonania i perspektywy turystyki środowiskowej Dokonania i perspektywy
turystyki środowiskowej,
wyd. 2016 (pdf 13 MB)

 

 

Dyplom Honorowy

Dyplom zlotowicza

Konkursy

Imprezy

Komunikat

W uzgodnieniu z Prezesami zainteresowanych oddziałów odwołujemy tegoroczne imprezy ogólnopolskie i przenosimy je na przyszły rok.

Relacje z imprez